PDF Drukuj E-mail

ZASADY PRZYZNAWANIA STOPNI

W ODDZIALE GRUPY BAT ŁÓDŹ - NAVY SEALS

W oddziale NAVY SEALs obowiązują stopnie wojskowe U.S. Navy.
 
1/ Stopnie w oddziale Navy Seals (jak w całej Grupie BAT) nadawane są przez Polowego Dowódcę Oddziału NS, w porozumieniu z Dowódcą Sztabowym Grupy BAT Łódź. Dowódca Oddziału może zasięgnąć opinii pozostałych członków oddziału.
2/ Każdy Członek oddziału nie może awansować częściej, niż raz na 6 miesięcy. W szczególnych wypadkach i przy aprobacie ze strony Członków oddziału, okres ten może być krótszy.
3/ Polowego Dowódcę oddziału NS awansuje Dowódca Sztabowy Grupy BAT Łódź, po zasięgnięciu opinii od pozostałych Członków oddziału.
4/ Wszystkie powyższe zasady dotyczą zarówno awansów jak i degradacji.

RANGI U.S. NAVY

 Stopnie żołnierzy kontraktowych i podoficerów

Image 
 

Stopnie oficerskie

Image
Image
< Poprzedni